terezianskydvor
sk1 rakuska

Tereziánsky remeselný dvor je projektom schváleným v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – AT 2007-2013.
www.sk-at.eu
Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a ERDF, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu mesta Holíč.

Žiadateľom projektu a jeho vedúcim partnerom je západoslovenské mesto Holíč, ktorého partnerom pri spracovaní a realizácii je partnerské mesto - rakúsky Hollabrunn.
Strategickým partnerom projektu je Krajský pamiatkový úrad Trnava.
Cieľom projektu je prehĺbenie spolupráce medzi dvoma partnerskými mestami Holíčom a mestom Hollabrunn v Rakúsku prostredníctvom spoločných kultúrnych podujatí.

 

Projekt Tereziánsky remeselný dvor vychádza z histórie mesta Holíč, kedy v rokoch 1736 – 1752 mesto zaznamenalo obrovský hospodársky rast a to za vlády F.Š.Lotrinského a jeho manželky Márie Terézie, ktorý v meste založil výrobné manufaktúry. Hospodárstvo za vlády F.Š.Lotrinského bolo vysoko ziskové. V meste založil výrobu majoliky, tehelňu, liehovar, pivovar, vodné mlyny, drotáreň, výrobu mydla a mnohé ďalšie. V týchto rokoch bolo Holíčsko-Šaštínske panstvo veľké hospodárske impérium, ktoré zásobovalo celý cisársky dvor.

Mesto Holíč

erb_holic

Erb mesta Holíč v roku 1442 pozostával zo zlatého leva držiaceho v predných labách biely kostolík s červenou strechou, ktorý bol umiestnený v modrom ranogotickom štíte. Biely kostolík vyjadruje jeden z bývalých názvov mesta ALBA ECCLÉSIA. Tento kostolík symbolizuje dnešná podoba erbu mesta Holíč.

Hollabrunn

erb_hollabrunn

Mestu Hollabrunn udelil erb cisár Maximilián II. Erb je rozdelený na dve časti. V hornej časti na modrom podklade sa nachádzala zlatá pasca na vlkov spolu s dvomi hviezdami a v spodnej polovici bola na vodnej ploche umiestnená labuť plávajúca pred prameňom.

Partnerov v projekte spájajú nielen spoločné kultúrne aktivity, ale aj spoločná história – život rodu Habsburgovcov.